Tietosuojaseloste

Tapettitalo Oy on sitoutunut suojaamaan verkkosivustonsa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) 10§ sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Tapettitalo Oy (jäljempänä ”Tapettitalo”, ”me”) kerää, säilyttää ja suojaa verkkosivustonsa käyttäjien (”sinä”) henkilötietoja, ja miten niiden käsittelyyn voi vaikuttaa. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyy samalla henkilötietojen käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan myös yritysasiakkaihin.

Tapettitalo varaa oikeuden päivittää tietosuojakäytäntöjään ilman ennakkoilmoitusta mm. lainsäädännön muuttuessa. Kaikki muutokset kulloinkin sovellettavaan tietosuojakäytäntöön julkaistaan tällä sivustolla.

Rekisterinpitäjä

Tapettitalo Oy

Y-tunnus: 0105812-4

Fleminginkatu 4

00530 Helsinki

Kerättävät tiedot

Keräämme ja käsittelemme tietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa tai verkkosivustollamme kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Tällaisia tietoja ovat verkkopalvelujen käyttäjän Tapettitalolle antamat tiedot palvelujen käytön ja palvelun käyttöön liittyvien yhteydenottojen yhteydessä kuten

 • nimi- ja yhteystiedot
 • yrityksen ja sen yhteyshenkilön nimi- ja yhteystiedot
 • tilaus- ja laskutustiedot
 • asiakaspalvelutiedot (esim. asiakaspalautteet)
 • asiakassuhteeseen sekä tilattuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot
 • tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen tarvittavista luvista ja kielloista
 • muut vapaaehtoisesti annetut tiedot

sekä evästeiden keräämät tiedot verkkopalvelujen käytöstä kuten esim.

 • käyttämäsi selain, laitetyyppi ja käyttöjärjestelmä
 • tiedot käynneistä verkkosivustollamme sekä siellä liikkumisesta
 • ip-osoitteen perusteella kerätty sijaintitieto
 • yhteisöliitännäisten tai muiden kolmansien osapuolien keräämät tiedot

Käyttötarkoitukset

Käytämme keräämiämme tietoja

 • verkkosivustomme hallinnointiin
 • tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen
 • maksuliikenteen hoitoon
 • asiakaspalveluun, asiakasviestintään ja muuhun asiakastukeen
 • asiakassuhteen ylläpitoon
 • tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen ja markkinointiin
 • verkkosivustomme käyttöturvallisuuden parantamiseen
 • tilastollisiin tarkoituksiin
 • muihin tarkoituksiin, joihin olemme saaneet nimenomaisen suostumuksesi
 • lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen

Tietojen säilytys ja tietoturva

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista yllämääriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseen tai voimassa oleva lainsäädäntö velvoittaa.

Tapettitalo huolehtii henkilötietojen turvallisesta käsittelystä ja säilytyksestä asianmukaisin tietoturvatoimenpitein. Vain rajatulla henkilökunnalla on pääsy henkilötietoihin. Kaikki tietoja käsittelevät tahot ovat velvollisia käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti.

Tietojen luovuttaminen

Tapettitalo käyttää kolmansien osapuolien palveluja verkkopalvelujensa toteuttamisessa ja voi luovuttaa näille henkilötietoja vain yllä mainittuihin tarkoituksiin. Tapettitalo edellyttää kaikilta kolmansilta osapuolilta henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista tietosuojalain edellyttämällä tavalla.

Tapettitalo ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointia varten tai muihin kuin yllä mainittuihin tarkoituksiin ilman nimenomaista suostumustasi.

Henkilötietojen siirrossa EU:n tai ETA: n jäsenvaltioon noudatetaan samaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä kuin Suomen sisäisissä siirroissa. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle edellyttää asianmukaista siirtoperustetta tietojen siirtämiselle ja tietosuojalainsäädännön erityisvaatimusten noudattamista. Siirrämme henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain tietosuoja-asetuksen siirtoperusteen edellytyksien täyttyessä noudattaen asianmukaisia suojaustoimenpiteitä riittävän tietosuojan tason turvaamiseksi soveltuvan tietosuojalainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tapettitalo voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisten pyynnöstä mm. oikeusprosessien toteuttamiseksi siinä määrin kuin lainsäädäntö sitä vaatii.

Tietojen hallinta

Sinulla on oikeus päästä tarkastelemaan itsestäsi tallennettuja henkilötietoja sekä vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Voit myös vaatia tietojen poistamista niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka on viranomaisvalvonnan osalta säilytysvelvollisuuden piirissä. Voit koska tahansa myös kieltää henkilötietojesi käytön markkinointitarkoituksiin.

Halutessasi lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä sekä muissa yllä kuvattuihin oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tapettitalo Oy

Fleminginkatu 4

00530 Helsinki

Puhelin: 09 767658

Sähköposti: palvelu@tapettitalo.fi

Verkkosivustollamme voi olla linkkejä muille kiinnostaville verkkosivustoille. Tällaiset sivustot eivät ole tämän tietosuojakäytännön alaisia. Vieraillessasi muilla verkkosivustoilla suosittelemme tutustumaan kyseisellä verkkosivustolla sovellettavaan tietosuojakäytäntöön.


Ostoskorisi on tyhjä

# Hit enter to search or ESC to close